Rescue Paws Curaçao

Met jouw bestelling kun jij onder andere dit geweldige goede doel steunen,
maar wie zijn en wat doen ze eigenlijk? Dat lees je hieronder!

De oorsprong van Rescue Paws..

Na een lange periode van kleinschalig opvang bieden aan een gering aantal honden, was daar de drive om meer te doen en het grootser aan te pakken.De huidige manier van thuis opvang bieden aan honden moest centraal blijven staan, maar daarbij ook het besef dat opvang alleen het dierenleed op het eiland niet zou veranderen. 

In oktober 2014 kwamen zij voor de eerste keer met het idee om als stichtingsvorm verder te gaan. Op deze manier konden zij grootser denken en gaan doen. Er werd een bestuur gevormd en een naam bedacht. Rescue Paws Curacao Foundation werd een feit! 

De focus kwam te liggen op hulp aan honden op welke manier dan ook. Zij wilden naamsbekendheid, zodat ook de lokale bevolking ons zou kunnen vinden. Deze groep is juist waar zij zich op willen focussen. Bij deze mensen ligt een ander besef van hoe met dieren om te gaan dan bij ons. Zij beseffen zich terdege dat dit niet altijd uit onwil is, maar juist regelmatig uit onmacht en onwetendheid. Door adviezen en hulp op locatie te bieden, kunnen de leefomstandigheden van een dier verbetert worden zonder direct het dier er weg te halen. Denk hierbij aan hulp bij sterilisatie, advies over teken en vlooienbestrijding en uitleg over huisvesting en ziektes.

Onze ervaring leert dat onze hulp zeer gewaardeerd wordt. Zonder verder oordeel zullen zij proberen de leefomstandigheden te verbeteren. Helaas gebeurd het natuurlijk regelmatig dat door omstandigheden toch afstand wordt gedaan van een hond. Indien mogelijk proberen de vrijwilligers hierin te bemiddelen. De regel is altijd dat als zij helpen met opvang voor pups de moederhond gesteriliseerd wordt.

Honden die PRC opvangen komen terecht bij fosters. Dit zijn mensen die geheel belangeloos hun hart openstellen en 1 of meerdere honden thuis opvangen. Deze huiselijke situatie vindt de stichting van groot belang om de hond zo snel mogelijk weer hond te kunnen laten zijn. Zij verstaan daar onder dat een hond liefde, aandacht, zorg en goede voeding krijgt. Ze merken dat honden in de fostersetting snel opknappen en weer de levenslust terug krijgen. Vanuit de foster gaan de vrijwilligers op zoek naar een forever home. Deze kan zich op het eiland bevinden of elders. Er zijn al vele honden met succes in Nederland geplaatst.

De vrijwilligers van PRC kunnen en mogen inmiddels stellen dat zij voor meer dan 1000 honden het verschil al hebben kunnen maken. En natuurlijk gaan gaan zij door! ‘’Voor ons geen limiet, zolang onze hulp nodig is zullen we die proberen te bieden.’’ aldus de oprichtster.

GAATHET © 2019 | Website door MKBstunter